Dataskydds- och integritetspolicy

[page_header type=”subnav” align=”center” bg=”486″]DATASKYDDS- OCH INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifterna som vi samlar in om dig kan komma från 123Redo webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), våra appar, elektronisk post, SMS och andra elektroniska meddelanden, samtal till kundtjänst, butiker, tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel tävlingar, kampanjer, evenemang med mera. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk.

De här uppgifterna samlar vi in.

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som namn, postadress, e-postadress, information på sociala nätverk eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (till exempel postnummer), favoritprodukter, hobbyer och fritidsintressen samt hushålls- och livsstilsinformation. 18-årsgräns gäller för att kunna lämna samtycke till behandling av personuppgifter.

Tekniska uppgifter

Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser eller appar, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till en 123Redo-webbplats eller app med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data.

Uppgifter om användning av webbplatser 

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer under Anpassa dina personuppgifter och Cookies/liknande teknologier.

Konsumentfeedback

Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive appar på sociala nätverk som Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. När det är tillåtet kan vi samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en 123Redo-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en 123Redo-webbplats (som Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av 123Redo, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Här gäller all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder som till exempel PCI DSS.

Samtal till kundtjänst

Samtal med vår kundtjänst kan komma att spelas in i enlighet med gällande lagstiftning för lokala operativa behov (till exempel i kvalitets- eller utbildningssyfte) och i vissa fall för att arkivera bevis på medgivande vid direktmarknadsföring och profilering. Kontokortsuppgifter spelas inte in. Om det krävs enligt gällande lag informeras du om inspelningen i början av samtalet och får möjlighet att neka till den.

Så här samlar vi in informationen.

Loggfiler

Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna.

Webbsignaler

Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj (som vilken tid e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar du klickar på i meddelandet). Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler för en rad olika syften, bland annat trafikrapporter för webbplatsen, för att räkna unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-post samt individuell anpassning av webbplatsen.

Kundtjänst

När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information (som orderstatus, tekniska problem, frågor eller klagomål om produkter, allmänna frågor) som vi behöver för att lösa frågan.

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer

Med ditt medgivande (om så krävs) använder vi dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk. Denna användning av dina personuppgifter är frivillig, vilket innebär att du kan neka till behandling av dina personuppgifter för det här ändamålet. För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas varje tävling/kampanj.

Sociala nätverk

För att skicka dig annonser och kommunicera med dig i sociala nätverk använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, plus hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.

Individuell anpassning (offline och online)

Med ditt medgivande (om så krävs) använder vi dina personuppgifter för att analysera dina preferenser och vanor, för att förutse dina behov, för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar, för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och din dator eller enhet och för att du ska kunna använda dig av interaktiva funktioner om du önskar. Vi minns till exempel ditt användarnamn, din e-postadress eller skärmnamn så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår webbplats eller så att du lätt hittar de varor du tidigare lagt i din kundvagn. Utifrån den informationen och med din tillåtelse (om så krävs) kan vi också visa dig specifikt 123Redo-innehåll eller kampanjer som är skräddarsydda för dina intressen. Användningen av dina personuppgifter är frivillig, vilket innebär att du kan neka till behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Orderuppfyllelse

Vi använder dina personuppgifter för att bearbeta och leverera dina beställningar, informera dig om status för din beställning, kontrollera adresser, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter. Det innebär att vi använder vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Andra allmänna ändamål (som interna undersökningar, analys och säkerhet)

I enlighet med tillämplig lagstiftning använder vi din information för andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Om du har flera medlemskonton förbehåller vi oss rätten att slå ihop kontona till ett enda konto. Vi använder också dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet.

Information till tredje part.

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part för deras egen marknadsföring.

Tjänsteleverantörer

Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (som orderuppfyllelse, betalningshantering, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, skuldindrivning, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst med mera). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Om det krävs enligt gällande lag kan du få en lista över leverantörer som behandlar dina personuppgifter.

På grund av juridiska orsaker

Om 123Redo eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Så här skyddas dina personuppgifter.

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personliga data samlats in (eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav). Personuppgifter som används för att ge dig en individualiserad upplevelse bevaras under så lång tid som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in (personalen på kundtjänst har bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret).

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder fullgoda säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar 123Redo Datainspektionen och de berörda kunderna.

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv också medverkar i att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Tänk till exempel på att välja ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller publik dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Använd dig också av de sekretessinställningar eller kontroller vi tillhandahåller på vår webbplats eller i vår app.

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan kan kräva att dina personuppgifter i slutskedet överförs till och/eller lagras på en destination utanför ditt hemland, oftast Schweiz eller Luxemburg. Överföring av data till länder utanför EU kräver att landet i fråga har ett avtal med EU (likt Privacy Shield i USA), eller att landet anses ha tillräcklig datalagstiftning. Genom att godkänna villkoren i denna policy ger du så långt lagen tillåter ditt medgivande till denna överföring, lagring och/eller bearbetning. Du godtar också att detta kan ske till eller i länder som erbjuder en lägre skyddsnivå än ditt hemland.

Anpassa dina personuppgifter.

Cookies/liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att ringa kundtjänst. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord med mera) och andra viktiga meddelanden.

Intressebaserad reklam

Vi kan samarbeta med reklamnätverk och andra leverantörer av reklamtjänster (“reklamleverantörer”) som vi och andra icke närstående företag anlitar för att producera reklam på internet. En del av reklamen anpassas efter dina intressen baserat på information som samlas in på 123Redo webbplatser eller på icke-anknutna webbplatser över tid.

Få tillgång av dina uppgifter.

Där det föreskrivs genom lag har du, dina efterträdare, representanter och/eller ombud rätt att få tillgång till, granska och begära en fysisk eller elektronisk kopia av de uppgifter vi har om dig. Du kan också ha rätt att begära information om källan till dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Om begäran skickas in av en annan person än dig och inget bevis medföljer att begäran kommer från dig, kommer begäran att avvisas. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Ändring och borttagning av personuppgifter

Där det föreskrivs genom lag kan du, dina efterträdare, representanter och/eller ombud begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter och återkalla medgivande till behandling av personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Vissa av våra webbplatser har en särskild funktion för att granska och redigera de personuppgifter som du lämnat oss. Lägg märke till att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (till exempel inloggningsnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Ändringar och kontakt

Ändringar/justeringar i policyn

123Redo har rätt att göra ändringar i dataskydds- och integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i dataskydds- och integritetspolicyn informeras du som medlem i god tid innan ändringarna sker.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: kundtjanst@123redo.se